Ελληνικός Οργανισμός Σάτυα Σάι
Ζώνη 6, Νότια Ευρώπη, Περιοχή 6.2

Δεν ήρθα να μιλήσω για μια συγκεκριμένη θρησκεία. Ήρθα να σας μιλήσω για την οικουμενική αρχή της Αγάπης, τον δρόμο της Αγάπης, το καθήκον της Αγάπης. Ήρθα για ν` ανάψω τον λύχνο της Αγάπης στις καρδιές σας, να δω ότι λάμπει μέρα με τη μέρα, με όλο και περισσότερο φως.

 • Δεν ήρθα να μιλήσω για μια συγκεκριμένη θρησκεία. Ήρθα να σας μιλήσω για την οικουμενική αρχή της Αγάπης, τον δρόμο της Αγάπης, το καθήκον της Αγάπης. Ήρθα για ν` ανάψω τον λύχνο της Αγάπης στις καρδιές σας, να δω ότι λάμπει μέρα με τη μέρα, με όλο και περισσότερο φως.

 • Ο κύριος σκοπός του Οργανισμού Σάτυα Σάι είναι να βοηθήσει τον άνθρωπο να αναγνωρίσει την πραγματική του φύση, που είναι θεϊκή.

 • Σκοπός της εκπαίδευσης είναι ο χαρακτήρας.
  Πραγματικός άνθρωπος είναι αυτός που εφαρμόζει
  τις πέντε ανθρώπινες αξίες:
  Αλήθεια, Δικαιοσύνη, Αγάπη, Ειρήνη και Μή-βία.

 •  
  Υπάρχει μόνο μια φυλή, η φυλή της ανθρωπότητας.
  Υπάρχει μόνο μία γλώσσα, η γλώσσα της καρδιάς.
  Υπάρχει μόνο μία θρησκεία, η θρησκεία της αγάπης.
  Υπάρχει μόνο ένας Θεός και είναι πανταχού Παρών.

Η Σκέψη της Ημέρας

Σκέψεις προηγούμενων ημερών

16 Νοεμβρίου 2018

Η διαρκής ενασχόληση με την ευημερία και την καλοζωία σας είναι το χειρότερο χαρακτηριστικό της δυϊστικής αντίληψης των πραγμάτων. Γεννά δυσαρέσκεια και θλίψη. Αισθήματα προσκόλλησης και αποστροφής σκιάζουν τον νου. Ο νους μπορεί να εξαγνιστεί μέσω της υπηρεσίας. Εξωτερικοί κανόνες, όπως το λουτρό πολλές φορές την ημέρα, η επίχριση με βιμπούτι και η μηχανική ψαλμωδία μάντρας δεν μπορεί να χρησιμεύσουν στο να εξαγνίσουν τον νου. Αυτά είναι μόνον για το φαίνεσθαι χωρίς ίχνος πνευματικότητας. Η υπερβατική γνώση, που θα βοηθήσει να εξυψωθεί ο άνθρωπος από το επίπεδο του ζώου, μπορεί να επιτευχθεί με επιμελή έρευνα και ακλόνητη πίστη. Αυτό σήμερα αγνοείται. Εκλαμβάνοντας την αναλήθεια ως αλήθεια και αντιμετωπίζοντας την αλήθεια ως αναλήθεια, οι άνθρωποι τελματώνουν, συσσωρεύοντας εφήμερα αποκτήματα, τα οποία θεωρούν ως μόνιμα. Πρέπει να δραπετεύσετε απ’ αυτήν τη στενή αντίληψη, ξεπερνώντας τις εγωιστικές σας τάσεις και μαθαίνοντας να θεωρείτε όλη την ανθρωπότητα ως μία οικογένεια. Αυτή είναι αληθινή υπηρεσία. Λίγοι έχουν σήμερα μια τέτοια μεγαλόψυχη προσέγγιση.

- Μπάμπα, από ομιλία που δόθηκε στις 19 Νοεμβρίου 1987